کاملاًمحرمانه

حضرت محمد(ص):هرگاه مردم ستمگرى را ببينند و او را از ستم باز ندارند، دور نيست كه خداوند همه آنان را كيفر دهد.

 
تقدیم به...
نویسنده : محرمانه - ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٤/۱٧
 

دارم حساب می کنم _که امروز_ مرده ام

شاید برای انکه_ چو هر روز _خورده ام

دردی ندارد این همه درمان برای من

مسئول اقتدار  خداوند _ بوده ام

از زادگاه ظلم تو امروز_میروم

شاید کنار_حور و پری هم_نشاندنم

>))محرمانه((<


 
commentنظر شما؟ ()