سال ما هم نو شد

سلام

چند ثانیه پیش به شدت دلم گرفت

غم انگیز بود>همیشه دل کندن از گذشته برام این حس رو ایجاد میکنه

سلام ده ی نود سلام سالهای نزدیک >سلام روزهای سختمتفکرشایدم شیرین>سلام _سلام_سلام

چند دقیقه پیش داشتم تبریکهای جاافتاده ی عید رو میفرستادم و خب از انجایی که کمی حسابگر تشریف دارم>کد مقدار شارژ رو زدم>جواب که امد خیلی عجیب بود>>

.....(بقیه متن مهم نیست)..dar 1390/1/1

عصبانیچی نوشته>چه احمقانه >هنوز که سال تحویل نشده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اره  عزیزان ،شماره ی سال جدید که به چشمم خورد ،خیلی ناجور،یاد گذر زمان افتادم>چه زود گذشت>چه زود سالهای نود از  راه رسید >چه زود بزرگتر شدم>شاعر زیبا گفته>چه زود دیر میشود

___________________خب بگذریم>حالا که داریم به لحظات زیبای تحویل سال نزدیک میشیم>بهتره از شادی بگیم

پیامی که ساخته بودم  و برای دوستان میفرستادم سه جور بودچشمک

1)آزادی ی>دانه،گیاه،پروانه،بر شما مبارک>به امید ازادی ی"ما"باز هم  ...محرمانه... جان عیدت مبارک

2)آزادی ی>دانه،گیاه،پروانه،بر شما مبارک>به امید ازادی ی"ما"باز هم  حاج...محرمانه... عیدت مبارک

3)آزادی ی>دانه،گیاه،پروانه،بر شما مبارک>به امید ازادی ی"انسانیت"باز هم  حاج...محرمانه...  عیدت مبارک

>>نیشخندبرای هم فکرام شماره ی یک رو میفرستادم>برای دوستان صمیمی غیر هم فکرم شماره ی دو رو میفرستادم و برای دوستان نچندان صمیمی و کمی خطر نام و زیاد غیر هم فکرم شماره ی سه رو میفرستادم

دلیلش رو خودتون بگیرید دیگهچشمک

_____________

مادرم میگه اگر اول سال خونت بهم ریخته باشه تا اخر سال به هم ریخته میمونه>حالا من هم تصمیم گرفتم اتاقم رو مرتب نکنم ببینم چی میشه>والا سالهای قبل که کلی تمز کاری داشتم >همیشه ی خدا اتاقم بهم ریخته بود>شاید اگر اول سال بهم ریخته باشه بهتر جواب بگیرمخنده

_____________________

در اخر میخوام بهترین ارزوها رو تقدیم تک تکتون کنم  و بگم امیدوارم خدا همیشه ،همیشه،همیشه،همیشه یار و یاورتون باشه>شرمنده اگر بهتون سر نزدم>شرمنده اگر ارزش دوستان خوبی چون شما رو درک نکردم،برام دعا کنید که در سال جدید انسان بهتری باشم>حق نگهدارتون

/ 0 نظر / 13 بازدید