نود دقیقه یا نود دروغ

من عادل فردوسی پور رو به شدت دوست دارم

انگار ساخته شده برا شیطنت کردن_به هم انداختن آدمها (به وجود آوردن جهنم دروغ گوها روی زمین) = کاش بعضی ها دروغ نمی گفتند یا حداقل جوری دروغ می گفتند تا کسی نفهمه تا (مثلن من)فکر نکنم داره به شعورم توهین میشه

کاش هرکی دورغ میگفت (دروغ ناجوانمردانه)مثل پینوکیو دماغش دراز می شود_تا حداقل قیافش حق به جانب نمی بود تا ادای  مظلومها  رو در نیاره 

واقعن بعضی از ما آدمها موجودات به شدت بی وجدانی هستیم (خدا بهمون رحم کنه)

بابا فوق_فوقش _خونه ی پرش چند میلیارد پول تو جیبات  اینطرف آن طرف کردی آخرش چی = میفتی میمیری بعدش بقیه می یان روی جنازت آب دهن میندازن =یا اصلن تو این دنیا کسی نفهمید + آن دنیا که دیگه میدونی چه خبره( آنجاهم میخای دروغ بگی)

حالا جناب عادل ازت این همه تعریف کردم این رو هم بگم آن دفعه که شریفی(رئیس کمیته انضباطی)رو دعوت کردی _و هی بهت گیر میداد نیشخندکلی خوش خوشانم شد (کلی آن شب_ خندیدیمخنده)(فقط که تو نباید برنده شیچشمک)

/ 0 نظر / 12 بازدید