سلام بر حکیم طوس(2)

 

 

بند کردن فریدون ضحاک را

....و

بیا تا جهان رابه بد نسپریم/بکوشش همه دست نیکی بریم

نباشد همی نیک و بد پایدار/همان به که نیکی بود یادگار

همان گنج و دینار و کاخ بلند/نخواهد بدن مر ترا سودمند

سخن ماند از تو همی یادگار/سخن را چنین خوار مایه مدار

سخن را سخن دان ز گوهر گزید/ز گوهر ورا پایه برتر سزید

تویی ان که گیتی بجویی همی/چنان کن که بر داد پویی همی

فریدون  فرخ فرشته نبود/ ز مشگ و ز عنبر سرشته نبود

به داد و دهش یافت ان نیکویی/تو داد و دهش کن فریدون تویی

فریدون ز کاری که کرد ایزدی/نخستین جهان را بشست از بدی

یکی بیش تر بند ضحاک بود /که بی دادگر بود و ناپاک بود

دو دیگر که گیتی ز نابخردان/بپرداخت و بستد ز دست بدان

سدیگر که کین پدر باز خواست/جهان ویژه بر خوشتن کرد راست

جهانا چه بدمهر و بدگوهری/ که خود پرورانی و خود بشکری

نگه کن کجا افریدون گرد/که از پیر ضحاک شاهی ببرد

ببد در جهان پنج سد سال شاه/باخر بشد ماند ازو جایگاه

برفت و جهان دیگری را سپرد/به جز درد و اندوه چیزی نبرد

روحت شاد(ایرانی)

پی نوشت:بسیار این مصرع رو دوست دارم(فریدون فرخ فرشته نبود)>و در کل تمام ابیات زیباست(چون داستان ماست>داستان ضحاکها و فریدونها _داستان من و داستان شماها)

/ 3 نظر / 24 بازدید
احسان

تمامی ایرانیها مدیون فردوسی هستند و به نظر من بر همه واجب است برای ادای دین شاهنامه بخوانند.

ارمیا

سلام اسم این موزیک متن شما چیه خیلی زیباست ـ

شاهنامه خوان جوان

عالی بود بسیار[گل]