بیا تا زندگان را زندگی بخشیم

برای اینکه کسی راه نرود بیاییم پاهایش را قطع کنیم

برای اینکه کسی چیزی نگوید بیاییم زبانش را ببریم

برای اینکه کسی نگاه نکند بیاییم کورش کنیم

دوست عزیز کمی فکر کن آیا می شود برای خوبی یک فرد تمام این کارها رو انجام داد  دوست عزیز اگر فرض کنیم کار دیگران اشتباه باشه مطمئن باش با اتکا به قوه ٔ قهریه نمی شود دیگران رو منصرف از کار اشتباه کرد (کاری که از منظر آنها اشکالی هم ندارد)و چون همان فرد فکر میکند که دارد در حقش ظلم میشود  دنبال راهی برای رهایی از ظلم خواهد گشت و آنجاست که زحمات روزها و ماهها و سالهای شما بی فایده خواهد بود

از این حرفها بگذریم: یاد چهارشنبه سوری خوش است

امروز روز شلوغیست (یک شلوغ زیبا)امروز برای شادی ساخته شده است، یک شادی زیبا،  امروز چهارشنبه سوریست، کاش بعضیها به خاطر بسته شدنهای مدام،چهار شنبه سوزی راه نیندازند

در همین لحظه که من اینجا نشستم مردم رودخانه ای از ماشین دودی هاشون ساختند از کوچه ی ما به سمت شمال شهر، جاتون خالی لحظه ی زیبائی بوجود آمده،مردم برای شادی هیجانزدند مردم شوق پرواز دارند ،بازهم جاتون خالی من و خانواده ام  تا یک ساعت پیش همونجا بودیم مردم شاد بودن می رقصیدن(سنتی) توپ و تانک می ترکوندن آتیش بازی می کردن بدون اینکه به هم ظلمی کنند

سر چهار راه نزدیک خونه ی ما رو بستن تا سخت کسی بتونه خودشو به محل شادی برسونه(شاید برای حفظ سلامتی مردم باشه(من قاضی نیستم)) اما رود خودشو هرجور بتونه به هر قیمتی شده به دریا می رسونه()

به امید اینکه کسی به کسی ظلمی نکنه (((حداقل)))تا آخر سال جدید

خدا را بر آن بنده بخشایش است

که خلق از وجودش در آسایش است

/ 0 نظر / 11 بازدید