اولین کسب

در این لحظه بشدت عصبانی می باشم

یعنی واقعا بعضی ها خیلی بی وجدانن

من اصلآ اینجور ادمها رو نمیتونم تحمل کنم

فکر کن طرف چقدر نامرد(به خانمها توهین نشه >منظورم یعنی بی شخصیته)باشه که به حرفش عمل نکنه و بکه >بر بعدن بیا

من همیشه سر حرفم وا میستادم>اگه میگفتم فردا>واقعا فردا عملیش میکردم>نه مثل بعضی ها که حرفشون اندازه ی یک ارزن ارزش نداره>حالا جالبش اینجاس که به خودشون میگن مرد>میگن کاسبقهرخنده

-----------------------

اره دوستان >امروز رفتم پول کاری که دو روز پیش برای اولین بار نصب کرده بودم رو بگیرم>و ان اقای کاسب به اصطلاح محترم از گاو صندوقش واصه ما دسته چک در میاره که بیا چک واصه سه روز دیگه بهت بدم>باورتون نمیشه چنان عصبانی شدم که کمیخجالتنیشخندداد و بیداد راه انداختم که این چه وضعشه قرارمون چیز دیگه ای بود>باید 14 روز پیش پولم رو میدادی >گفتی باشه بعدن بیا نصب>روز نصب قرار بود پول بدی >گفتی بزار دو روز دیگه >امروزم دسته چک در میاره واصه سه روز دیگه>>>>>حی یک چیز میگفتم و یک چیز میشنیدم>جالا خندش اینجاس برا چک برگشتی نشون میده که نیگا من چک برکشتی دارم از سه سال پیش>و شروع کرد به گفتن اینکه تو کاسب نمیشی>منم گفتم اگه به چک برگشتی داشتنه که بابام از تو بیشتر دارهخندهپس بیخودی کلاس ملاس و پول پولو چیز میز نکن

البته اخرش به چک رضایت دادم(اما کاش یک مقدار خونسردیم رو حفظ میکردم و بهتر از کارم و از دلیل عصبانیتم دفاع میکردم)>اما فکر کنم برای تجربه ی اول >بد نبود<حداقل به دعوا نکشید>و انشاالله چکش پاس خواهد شد>چون اصلآ حال و حوصله ی برگشت زدن رو ندارم

اره دوستان اینم از اولین کسب اینجانب

--------------------------------------------

پی نوشت:امروز به یگی از بچه ها کارتم رو دادم که هم شماره ی جدیدم رو داشته باشه و هم بدونه چه کارهایی میتونم انجام بدم>معلوم بود طراحیش رو پسندیده(من خودم طرحو رو پیشنهاد دادمنیشخند)>ولی یک دفعه گفت چرا نوشتی گروه مهندسی............. مگه چند نفرید>منم با خنده جواب دادم انشاالله گروه میشیم بعد شرکت میشیم و..............

/ 0 نظر / 25 بازدید