اینجا...کرب بلاء...

گاهی با دیدن بعضی ها >یاد یزید می افتم

گاهی وقتها با دیدن خودم یاد یزیدیان می افتم

اما یزید و یزیدیان کجا>و من و ماها کجا

جالبه وقتی می بینی یک همزاد یزید،  تو مجلس عزاداری امام حسین(ع)حاضره و داره با چه حرارتی....(گریه یا کمک یا کلی کار خوب ،انجام میده)....

و اینجاش جالبتره که همون یزیدی اگه باز لازم باشه>خودش را دوباره خواهد کشت

انگار او امده است که مدام بکشد و بکشد و بمیرد و بمیرد

>>>بیایید

بیایید زمانی که میخواهیم بگیم لعنت بر یزید،لعت به اهل کوفه>کمی به رفتار خودمون نگاه کنیم>و حداقل کمی بر یزیدی که در وجودمون زندس ضربه  بزنیم

بیایید وقتی سوار تاکسی می شیم>حق راننده رو رعایت کنیم>و وقتی که می خواهیم از تاکسی پیاده شیم نگذاریم راننده حق ما رو با قیافه ای حق به جانب مصادره کنه

بیایید وقتی کودکی نیاز به محبت داره>بخاطر خودمون به او محبت کنیم

بیایید وقتی به انسانی ظلم میشه>نگیم به ما چه

بیایید حق هم رو رعایت کنیم

بیایید ،بیاید،با هم باشیم،چون بدون هم دلیلی برای بودن نداریم

بیایید ادم باشیم

_________________________

سلام دوست من>بیا و نظرت رو در مورد کل مطلبم>و البته به صورت جداگانه در مورد این خط(اما یزید و یزیدیان کجا>و من و ماها کجا)از نوشتم بنویس>تو جای یزید یا جای اهل کوفه یا جای یکی از سربازان یا سرداران سپاه که مقابل امام وایستاده بود می بودی چکار میکردی<بیا فکر هامون رو بهم نشون بدیم>و شاید گامی کوچک در تغییر هم برداریم

------

باغ مرده وقتی خود ،زندگی نمی خواهد

صبح اگرچه اسرافیل ، گل اگر چه شیپوری

(استاد حسن دلبری)

____________________________

پی نوشت:

میخوام در این لحظه از  جناب داوود میرباقری برای کار دل چسبی که ارائه دادن تشکر کنم

شاید براتون جالب باشه>چندوقت پیش با یکی از دوستان غیر هم فکرم،طبق معمول بحث سیاسی می فرمودیم>جانم براتون بگه که هرچی ما در گوش این بشر میخوندیم که بابا این اینجوری یه، اون اونجوری، این برای اینه ،ان باری انه ،اثر گذار نمیشد،و او باز بر طبل خود می کوبید>منهم دیدم هرچی تو گوش این بخونم فایده ای نداره>براش یکی از دیالوگهای عمر سعد رو گفتم >و او را درگیر فکری مگو کردم>و باز یک روز دیگه که داشت بسیار اعصاب این جانب کمترین رو خط خطی می فرمود >با خشم بهش گفتم>سریال مختارنامه رو نگاه میکنی>گفت اره>بهش گفتم خوب نگاه کن>تا ببینی خیلی از چیزها اون چیزی نیست که دیده میشه

پس باز لازمه من از سازندگان این سریال تشکر کنم که>با ظرافت خاصی دارند تمام زشتی انسانهای زیبارو را به نمایش میگذارند>و به مخاطب میفهمانند که مردم کوفه چه دیدند و چه شنیدند>چه کردند و چه نکردند>و یزیدیان چه بودند و چه شدند

و دراخر برای جناب میر باقری ارزوی موفقیت میکنم  و امیدوار خواهم ماند که بر کیفیت قسمتهای اتی خواهند افزود و مثل اثار گذشتشون پر از ،لطافت واقعیت، کار کنند و در دام مسیرهای نازیبا نیفتند

/ 0 نظر / 12 بازدید