کتاب قانون

مدت زیادیه که تو فکر خریدن کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بودم>اخه میدونید>وقتی ادم بدونه چه حقوقی داره بهتر میتونه با غاصبان حقوقش مقابله کنه>و خب خیلی به درد منی که عاشق کلکل سیاسی و در افتادن با غیر هم فکرام هستم میخوره>جالبه تو همین یک هفته ای که خریدمش >چند بار ازش استفاده کردم>نه اینکه قبلآ نمیدونستم چی نوشته>تا حدودی رو بلد بودم>اما حالا شماره قانون رو هم میگم>و یک جوری به طرف میفهمونم که>حاجی برو کشکت رو بساب

شبی که خریدم با کلی ذوق رفتم خونه >به بقیه نشون دادم >گفتم ببینید چی خریدم>هرکی یک تیکه ای بهم مینداخت>من هم به شوخی در جوابشون گفتم>میخوام فوق لیسانس حقوق بخونم>اقا چشمتون روز بد نبینه>مادر مهربانم با اعصبانیت گفت>همین قدر که میخونی بسته >بهتره دنبال کار باشیگریه

پی نوشت:

1)امیدوارم زندگیم به سمتی بره که فرصت پیدا کنم>دونبال کارهایی که دوست دارم برم>باستان شناسیخیال باطلحقوقخیال باطلکشاورزیخیال باطلشاعری(به طور حرفه اینیشخند)خیال باطلشایدم فیلمنامه نویسیافسوس

2)تو کتاب چند جاش ایراد نگارشی دارهنیشخندشاید کتاب من ایراد چاپی دارهناراحت

/ 0 نظر / 10 بازدید