چهارشنبه سوری

عجیب نیست که جشنی رو که تو سه شنبه برگذار می شود رو بگویند چهار شنبه سوری آخه من که فکر میکنم سه شنبه سورینیشخند ناراحت میشه ما بهش میگیم چهار شنبه سوری (اصلن بگذریم هر شنبه سوریتون خوش و خورم)

فکر کون یه نفر دیگه ترقه بازی کند بعد بیان یقه ی تو رو بچسبن که چرا به بچه نمیگی ترقه بازی بده _چرا داری تشویقش میکونی

آقا من هم عصبانی شدم گفتم به من چه _حالا این بچه کنار ما نشسته آتیش زده ترکونده من باید جواب بدم (بابا عدالتت ما رو کشته)

ما بچه بودیم اصلن از این کارا بلد نبودیم _مایی که تو گوشمون صدای جنگ و شهادت و نوه و از این جور چیزا بود(جنگ که تمام شد من ٣سالم بود ریاد پیر نیستم هاااااااا)

شاید این بچه های امروزی تخلیه روحی نشدن دوست دارن تو بمب و گلوله باشن برای همین من یک ایده ی راهگشا از آنهایی که فکر میکنم دولت محترم می تواند مورد بررسی قراردهد رو خدمت شماخوانندگان که خدا را چه دیدی یکی از مسئولین زحمتکش هم ممکنه در این بین حضور داشته باشه تقدیم میکنم

( دولت محترم آقای احمدی نژاد) در راستاری تعمین مایهتاج نوروزی مردم برنامه ای برای جنگ با یک ناکجا آباد ترتیب بدند تا مردم بی خودی شب عیدی تو کوچه خیابان صدمه نبینند و حداقل یک نفعی برای این مرز و بوم داشته باشند

/ 0 نظر / 11 بازدید