محرمانه_فوری

برادر محترم و ارجمند جناب آقای پرشین بلاگ

پیرو اختلالی که در دسترسی کاربران به وبلاگهای خودشان در مورخ 1389/1/19پیش آمد

شواهد عمر شما را مسئول این اختلال نا بخشودنی نشان میدهد

لذا یا توضیحی جامع در خصوص علت بروز این خطای خانمان سود برای ملت دوست داشتنی پرشین بلاگ ارائه کرده یا در اسرع وقت اقدامی در جهت دلجوی از بازماندگان دوستان فوق اذکر به عمل آورید

:امضاء

ابرو.....عینک.....ابرو.....(رئیس سازمان مبارزه با بی احترامی و کم کاری و کی بور کی بود من نبودم)

1389/1/20

/ 0 نظر / 12 بازدید