دیدن این بازی واجب بود_حتی در خواب و بیداری

حالا انگار آسمون به زمین میرسید اگه این جناب آقای  یوفا_ یکم هوای ما ایرانیها رو میداشتن و چند ساعتی عقب تر بازی رو برگذار میکردن _تا هم من تو خواب و بیداری _فوتبال نگاه نکنم _هم جناب کفاشیان بیدار میبودن_ و یک بازی فوتبال واقعی از نوع پاک می دیدن

توخواب و بیداریخمیازه فوتبال نگاه کردنم مزه میده هاااخندهبا یک فریاد گزارشگر _یک متر آدم می پره هوا (نیمه ی دوم برای من این طور گذشت_وقتی مادرم آمد تلویزیون رو خاموش کنه پاشدم دیدم تعجبانگار بازی تموم شدهناراحت)((توضیح لازم (مادرم از صدای تلویزیون بیدار شده بود)

کاش بارسا اینجور نمی باخت (کاش این ایتالیای هارو به رگبار میبستن)هر چند من آقای خاص رو هم بخاطر خاص بودنش دوست دارم(اما از ایتالیای جماعت چندان خوشم نمی یاد)(کاش آقای خاص می یومد تو بارسا و با جناب پپ همکار میشود تا دیگه از ته قلبم میخواستم (اینتر نابود شه)نیشخندحتمن میشودخنده

البته اگه بچه ها خسته ی720کیلومتر سفر با اتوبوس نمیبودن(حتمن نتیجه یک چیز دیگه بود)

گریهبارسلونا چرا...(بیشتر از بارسا برای(پپ بزرگ ناراحتم)(آدم به این با ادبی مگه پیدا میشه))

درود بر اخلاقت_ پپ بزرگ_درود

پی نوشت برای آنهای که هنوز به هوش نیومدنناراحت:اینتر 3 _ 1 بارسلونا

پی نوشت بزرگ:من موندم این صدا و سیمای اسلامی ما _چرا بدون اجازه پخش مستقیم میگذاره(شاید خارجی ها_ اهل حلال حرومی نیستننیشخند(شاید نمیدونن تو اسلام قانونی هست که اگه دزدی صورت بگیره و مال باخته حلال نکنه(دزد نا بکار به خاک سیاه میشینه)متفکراصلن چرا تو صدا و سیما _مدام از قانون کپی رایت حرف میزنن و انیمیشن آموزنده نشون میدنسوالچراابروشاید فقط در مورد فیلم آقای ده نمکی قانون کپی رایت صادقه)ابروشایدم از کافر دزدیدن گناه ندارهچشمکخداحافظاسترسنیشخند

/ 0 نظر / 14 بازدید