تونس،اره تونس هم تونس

ظالم >مظلوم

مظلوم ، ظلم  میبیند>ظالم،ظلم مینماید

مظلوم گریه میکند>ظالم گریه میکندتعجب

واقعآ اخرالزمان شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

قهرولش کن بابا>از خارج حرف بزنیم راحتره

باورتون نمیشه چندروز کلی خوشحالم اگر گفتید چراچشمک

نه برای نمراتم نیستناراحت

نه  باباخجالتکی قسط ازدواج دارهنیشخند

لباس نو نو خریدم>متفکرخوب اره>اما نه این که خوشالی ندارهمژه

بیچارم کردید>گذشتم از بیست سوالیاز خود راضیخودم میگم

برای اینکه بالاخره تتتتتتتتتتتتتتتتتتونستتشویق

برای تونس ،برای اینکه تونس توانستهورا

برای اینکه داره ثابت میشه این سخن معروفمون رو

توانا بود هرکه دانا بود

و انگار

مردم زیبای کشور افریقایی تونس>دانا بودند>و توانا گشتند

و همچنین برای مردم با غیرت مصر

چون انگار انها هم به امید خدا دارند میتوانند

بله دوست من >واقعا این روزها کیفورم>کلی کیفم کوک،کلللللللللللللللللیهوراهورا

_________________چرا بعضی ها اینقدر خودخواهن

آخه چراااااااااااااااااااااااااا

چرا بعضی ها مثل بعضی از این بچه کوچولوها پاشونو توی یک کفش میکنند و مامان بچاره رو بیچاره تر میکنند واقعآ چرا بعضی ها انقدر بزرگ نیستند که بفهمند باید برای دیگران هم احترام قائل باشند >چرا بعضی ها فقط بلدن بگن >من،من،من،من اینو میخوام،من دوست دارم.............

کاش میشود برم تو چشماشون زل بزنم و بگم اخه تو چی >تو خیلی حالیته>خوب باشه >اما بقیه نمیخوان توی دانا ،رئیس باشی >کسی نمیخواد با تو پاشو بزاره تو ارمان شهر>مگه زورعصبانی

_____________________________

پی نوشت:

اقا من که میگم جناب حسنی مبارک >خواهند رفت و باز من فکر میکنم جناب البرادعی رئیس خواهند شد

دلیلشم تابلوس دیگهیولنیشخندچشمک

/ 0 نظر / 11 بازدید