یک سوال؟

حتمآ این جمله رو شنیدید:شما همان چیزی می شوید که همواره به آن می اندیشید

یعنی:

اگر مدام به خودمون بگیم موفق نمی شیم _ موفق نخواهیم شد

اگر هر صبح که از خواب پا می شیم . بگیم:چه روز زشتی _ روز بدی خواهیم داشت

یعنی واقعآ ما داری این توانایی هستیم!!!؟؟؟

/ 0 نظر / 11 بازدید