دلهوره(دوباره شد آخر سال)

نمی دونم چرا افسردگی شده عادت آخر هر سالم

وقتی می خواد سال جدید شروع بشه انگار می خوان یک جایی از وجودم رو بکنند انگار می خوان نزارن چند ثانیه ی نفس بکشم

سال جدید که شروع میشه تو دقایق اول معمولن گیج میزنم همینجوری با خودم فکر میکنم (یعنی امسال چی میشه چه اتفاقی میوفته اصلن سال دیگه من هستم و...

همینجوری بیخودی فکر میکنم سال دیگه سال پر تنشی خواهد بود. (امیدوارم اشتباه فکر کنم)

شب چهار شنبه سوری خواهر کوچیکم گفت دوستش بهش گفته ماهی ها لحظه ی تحویل سال به سمت قبله وایمیستن (من هم قبلن یک چنین چیزی رو شنیده بود) گفته بود تا حالا نتونسته توی آن لحظه به ماهی ها توجه کنه همیشه فراموش کرده بود.وحالا خواهر کوچیکم مارو بسیج کرده که تو آن لحظه حتمن به ماهیامون نگاه کنیم که اگه بود سری به دوستش خبر بدهنیشخند

نمی خوام یک چیز بگم بخندید شاید ماهی ها وایسن شایدم واینستن اما مطمئنن ماهیا قبلشون تو دیلشونه پس هر سمتی برن سمت خداس

/ 0 نظر / 16 بازدید