سلام دکتر

صندلی ی خوب رو باید سریع گرفت>جایی که دید خوب و به درد استراتژیت بخوره

تو دانشگاه>تا امروز در 99درصد موارد من

ردیف اول>صندلی وسط

می شینم

البته باز یاداور میشم>بستگی به استراتژیت دارهعینکچشمکالبته گاهی برای گرفتن این صندلی ها دوچار مشکل می شی>(از متقاضی زیاد تاااااااااا...)که انها هم داستان داره

خب بگذریم>استاد اومد

در سر و صدای بچه ها>استاد وارد شد و رفیق جدید ما هم پشت سرش می امد و کنارم نشست>به ارومی بهش گفتم>از دم در  پاچه خواری رو شروع کردی>حتمآ وایستادی تا بهش سلام کنی

دوستم جواب داد نه با فلان استاد حرف میزدم و....>که استاد رو کرد به ما و گفت ورودی چندی(یعنی کی دانشگاه قبول شدید)دوستم میخواست جواب بده که خانم دکتر گفت>با شمام و انگشتش رو به طرف من نشانه رفتنگراناسترس

با خودم گفتم این شنید من چی گفتم >یا(ما رو عجیب غریب دیده)یا...

استرسبا کلی استرس که حالا چی میخواد بگه>جواب دادم ورودی(.....٨عینکچشمک) و در همان لحظه کنار دستیم و همه کلاس>با کلی داد و فریاد که ما همه یک جوریم(مال یک ورودی هستیم)

و در ان لحظه بود که من یاد گذشته افتادم و دلایل اشاره استاد >و شاید گاو پیشونی سفید بودنمخجالتنیشخند

واقعآ دکتری برازندشه>حافظه >20>عالی >فوق عالی

منظورم خانم دکتر نجمه...(دقیقآ نمیدونم دکتراش زیر شاخه ی (برق) یا (الکترونیک))اخه جوانه و تازه دکتر شده

یکی از بچه ها> ان زمان میگفت عاشقش شده خنده

تو کاردانی باهاش درس داشتیم>ترم یکی بودم>تنها استاد زن ان ترمم بود>جلسه ی دوم نگذاشت سر کلاس بشینم

باهاش برنامه نویسی کامپیوتر داشتیم>و خوب من چند دقیقه ی ناقابل تاخیر داشتم>تا در رو باز کردم (دم در)>روکرد به من و گفت اقای(...فامیلمتعجب رو میدونست...)برو بیرون>گفتم استاد ببخشید دیر شد >اما فایده ای نداشت>و گفت شما جلسه ی اول هم دیر امدی>برو بیرون(میگفت جلسه ی اول گفته که به تاخیر حساس هستش اما >من نبودم که بشنومناراحت)<و من بدون هیچ حرفی در رو بستم و بیرون منتظر ماندم

کلاس تمام شد>تا امد بیرون رفتم کنارش>گفتم استاد یک کتاب معرفی کنید>گفت خوب من جوزوه میگم همین کافی یه >شما همین رو بخونید>با ناراحتی گفتم>تا دیر می یایم راه نمیدید>خوب از درس عقب می افتیم>و او با مهربانی گفت خوب شما سعی کنید زود بیاید دیگه> و رفت

(تا حالا فقط دوبار اساتیدم من رو راه ندادن>و هر دو بار برای اینکه خجالت زدشون کنم وایستادم تا کلاس تمام شه و یک جوری بهشون بفهمونم که اشتباه کردن راهم ندادن)

ترم اول کاردانی>یعنی 3.5سال پیش اولین برای بود که من رو می دید و ان درس تنها درسی بود که با او گذراندم

پس شما هم حتمآ با من هم عقیده خواهید بود >وقتی می بینید او هنوز چهره ی من رو در ذهن داشت>و شاید با خودش گفته بود>چرا محرمانه حالا دارد این درس رو با من میگذراند

و خوب شما دقت کنید که>او فقط اگر در دانشگاه ما درس دهد(که بعیده)>هر ترم حداقل 200 چهره خواهد دید>و تا امروز 7ترم از زمانی که من رو برای اولین بار می دید گذشته>یعنی حداقل 7*200=1400چهره فقط سر کلاسها دیده>و حالا من رو بخاطر داشتتعجب

از این موارد زیاده>مثلآ

استاد قرانی داشتم فوق العاده باهوش >زمان مشغله های حذف و اضافه >با کلاس ایشون هم زمان بود>من برای اجازه گرفتن رفتم در زدم و داخل کلاس شدم> جلو تابلو مشغول حرف زدن بود>کاغذ مربوطه رو که در گوشه ای از اون اسمم رو نوشته بودم در کسری از ثانیه نشونش دادم و دیگه بعد از ان روز >هر وقت سر کلاس من رو میخواست صدا بزند>با نام کوچکتعجب صدا می زد و...(البته بعدآ با خودم گفتم نکنه ما پرونده داریم اون هم از نوع قطورش >و خودم از این موضوع بیخبرم>اخه این استاد>رئیس حراست دانشگاهمونه)

>>البته این رو هم یاد اور شم>من هر وقت اساتیدم رو یا استادی رو که می شناسم >می بینم>فقط به دلیل علاقه ی قلبی>بهشون سلام میکنم<<<شاید برای این من رو بخاطر دارن>البته خب خیلی ها بهشون سلام میکنن<و این دلیل نمیشه

و البته شایدم چون زیادی ادم تابلویی خندههستم باشهخجالت

پی نوشت:

1_چون هیچکس سال تحصیلی رو بهم تبریک نگفتناراحتبه هیچکسیشیطانتبریک نمیگمچشمک

حالا خب چون شمایی>باشهنیشخندتبریکهورا

2_سعی کنید همیشه>به همه سلام کنید>اگر بخوایم صوابش رو هم در نظر نگیریم>ممکنه یک جایی به دردتون بخوره>و البته باعث صمیمیت میشه>البته ممکنه در مواقع خاص به مشکل بخورید>ولی معمولآ بی ضرر هستش

تذکر:اقا گفتم سلام کن فردا نری به هر دختری رسیدی سلام کنی هاااااا>بگی محرمانه گفت >البته اگر استادت بود اگر قصد سوعی نداشتی هاااااااا>اگر استادت شوهر داشت>مواظب باش >جلو شوهرش سلام نکنیییییییییی هااااااااا <به دردسر می افتی>از ما گفتن>شایدم باعث طلاقی شدییییییییییییییی هاااااااااااااانیشخنددر هر صورت گفته باشم >به من ربطییییییییی نداره هااااااااااااانیشخندمن سند بگذار نیستم هاااااااااااا

با دخترها هم بدوم هاااااااااااااااا

خوب دیگه خیلی حرف زدم

خداحافظ

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
مهربان

سلام قشنگ بود..... ساده وصمیمی.....