یکشنبه ی سیاه

امیدوارم نگرانیم بی مورد باشد

امیدوارم امروز برای ما نوید بخش روزهای دلنشینی باشد

امیدوارم فرداروز ،کسی نباشد که در کتابش بنویسد>یکشنبه ی سیاه

اما اگر نوشت>این را هم بنویسد>که محرمانه اولین نفری بود که گفت:یکشنبه ی سیاه

/ 0 نظر / 9 بازدید