کاش زیاد احمق بوددم

همیشه یک دلیلی برای رسمی رفتار کردنم وجود داشته

گاهی باخودم میگم  ای کاش من_زیاد نمیفهمیدم_ای کاش دلایل برام بی معنی می بود_کاش رفتار دیگران رو تحلیل نمیکردم_کاش مثل همسنام زیاد حرف احمقانه میزدم و کار احمقانه انجام میداد

پی نوشت:

               تو این چند وقت خیلی به احمقانه ها فکر کردم

               شایدشما بگید تمام این مطلبم احمقانه هستش

/ 0 نظر / 9 بازدید