طفلک لک لک

اخه گناه داره>فکر کن امیرالمومنین باشی>و واقعآ سرهنگ باشی>بعدش بگن تو برو کنار

فکر کنخیال باطل

منکه میگم واقعآ مردم لیبی ادمهای ظالمی هستنعصبانی

اخه کسی نیست بهشون بگه،دیگه چی میخواید>خب خوبه دیگه>اینقدر ساده زیست>بنده خدا فقط تو چادر میرهافسوس>فکر کن خیلی باید ادم درست و حسابی ای باشی که تو مرکز فساد و ثروت و نانجیبی و نامردی و بی ناموسی >تو ،اصالتت رو حفظ کنی>و فقط بری تو چادر زندگی کنی

فکر کنخیال باطل>جان من >این تن بمیره(خدانکنهنیشخند)>یک کم به این حرفهایی که زدم و میزنم فکر کن بعد بگو قذافی ظالمه>حداقل وجدان داشته باشگاوچران

یا اصلآ جهنم ضرر >فکر کن ادم چقدر باید ازاداندیش باشه ،چقدر مهربان و مرد،باشد که از حرف مردم نترسه و از زنها هم استفاده کنه،نه مثل دول نانجیب غرب>نه برای کارهای هرزه>بلکه به عنوان محافظ>فکر کن محافظظظظظظظظظظظظظتشویق(عدالت محوری رو می بینید)

ماچروحت شاد مرد بزرگ

در هر صورت من که برای معمر قذافی از همینجا ارزوی بهترینها رو دارم >امیدوارم ایشون و رفقاشون تو همین دنیا مجازات شن تا وقتی رفتن ان دنیا >جلو خدا زیاد مشکلدار نباشن>و با اجازتون ترانه ی کودکانه ای رو تقدیم میکنم به جناب قذافی و دوستان دیکتاتورشون>امیدوارم هرچه زودتر همدیگر رو پیدا کنند و در کنار هم زندگی کنند

اردک تک تک
تک تک اردک
اردک تک تک
تک اردک


اردکی تنها
به روی آبه
پراشو بسته
می خواد بخوابه

اون بالا بالا
لک لکی پیدا

مثل این اردک
لک لکه تنهاست

کاشکی که لک لک
دوست شه با اردک
تا که نباشن
این دو تا تک تک

اردک تک تک
تک تک اردک
اردک تک تک
تک اردک

(خوانندهنیشخندعموپورنگ بچهای ایران)

پی نوشت:

١)معمر قذافی در بیست ویکمین اجلاس سران اتحادیه عرب ، خود را بزرگ حکمای عرب و شاه شاهان قاره افریقا و امیرالمومنین مسلمانان جهان نامید

٢)خبرهایی به گوش میرسه از زنده بودن امام موسی صدر>امیدوارم این خبر حقیقت داشته باشه>و امیدوارم ،و امیدوارم>بعد از ازادیشون >ایشون مثل گذشته به دونبال ازدی انسانهای ستمدیده باشند(لطفآ برای زنده بودن تمام خوبان عالم دعا کنید)

٣)من وقتی میخوام یک زور گو رو مسخره کنم>میگم(طفلک لک لک)چشمک

۴)نام(قذافی)رو توگوگل سرچ کنید>دو نفر هستن همدیگر رو در اغوش گرفتن>یک کدومشون قذافی بود>یکی دیگه رو هرچی فکر کردم اسمش یادم نیومد>لطفآ سرچ کنید>و بگید ان فرد اسمش چیه؟

۵)یک بندخدایی جالب میگفت>زمان ما تلویزیون چی یا نشون میداد>حالا چی بخورد بچهای مملکت میدنچشمکعمو پورنگ ،خاله شادنه و...>کجایی پسرشجا که یادت بخیرافسوس>نمیگم این برنامه ها بده اما...>اصلآ ولشبغلمن که کارشناس نیستمچشمک

/ 1 نظر / 13 بازدید
حسین.ر

لک لک / اردک / طفلک / ...................مبارک