سلام

یک سلام پر از انرژی به تمامکاملاً محرمانه های عزیز

من دنبال یک زندگی جدید هستم و میخواهم اینجا تجربه ای باشه برای به وجود آمدنش

خوشحال می شوم که ما از افکار هم و تجربیات هم استفاده کنیم برای ساختن یک زندگی جدید

ای غایب از نظر که شدی همنشین دل

میگویمت دعا و ثنا می فرستمت

در روی خود تفرج صنع خدای کن

کایینهء خدای نما می فرستمت

حافظ سرود مجلس ما ذکر خیرتست

بشتاب هان که اسب و قبا میفرستمت

(حق یارتون)

/ 0 نظر / 7 بازدید